Finanseringsmuligheter

De som har klart å betale ned nesten hele lånet på huset, eller som har vært så heldig å ha arvet et nedbetalt hus, kan nyte godt av en av de beste finansieringsmulighetene som man kan få i Norge. Løsningen har forskjellige navn hos forskjellige banker, men vanlige begreper er rammelån, boligkreditt eller flex-kreditt.

I det store og hele er denne låneformen ikke mer enn et forbrukslån hvor mange av ulempene ved forbrukslån er tatt vekk.
consumerUlempene ved forbrukslån er selvfølgelig at de er veldig dyre, med store renteutgifter, og en ganske kort løpetid. Fordelen med forbrukslån er selvfølgelig at man kan bruke dem til hva som helst. Der følger ikke med noen betingelser for hva pengene kan gå til. Du kan være fullstendig uansvarlig, og ta opp et forbrukslån for å reise til syden, eller for å kjøpe deg en gigantisk TV. Ingen kan klage på dine prioriteringer.
Med et rammelån har man den samme fleksibiliteten, men man unngår ulempen med ganske høye renter. Grunnen til det er selvfølgelig at man stiller med sikkerhet i fast eiendom. Da får man nemlig de samme gode rentebetingelsene som man ellers får når man har et boliglån. Det kan hende at det er noen promille dyrere når den effektive renten beregnes, men forskjellene er meget små.
Samtidig har man også god tid på seg til å betale tilbake. Løpetiden på et rammelån kan være inntil 25 år. Samtidig betaler man kun renter på den delen av rammen som man faktisk har brukt.
Det betyr at man kan ha en finansiell buffer som det ikke løper renter eller kostnader på. Denne kan man deretter bruke når man har behov for det dersom man trenger det. Det kan være uforutsette utgifter med bilen, huset eller tannlegen.

Sjekk markedet for å finne den beste avtalen

I dag er det ikke lenger viktig å være lojal mot lokalbanken sin. På grunn av enklere kommunikasjon via internett kan man i dag shoppe rundt og inne det beste tilbudet på det åpne markedet. Konkurransen banker i mellom har blitt større og dette kommer deg som forbruker tilgode. Det finnes nemlig store forskjeller på hva man kan få, og på hva man må betale etterpå.

Når det kommer til rammelån finnes det også store avvik. Det finnes nesten 200 forskjellige banker på det norske markedet. Med dagens finansielle klima ligger en fornuftig effektiv rente for et slikt lån på rundt 3% effektiv rente per år.
Det betyr derfor at mesteparten av et slikt lån, raskt vil utlignes av den årlige inflasjonen som er begrenset av Norges Bank til rundt 2,5%.
Så lenge man er i en stabil økonomisk situasjon er en slik finansieringsløsning uproblematisk Et rammelån kan gi deg større økonomisk frihet dersom du allerede har en stabil og trygg personlig økonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *